TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Richard Warnica

Richard Warnica është shkrimtar dhe redaktor nga Kanada.

Shtyp | Imazhi

Vendi i Zhgënjimit

Nga - 11.07.2011

Kosova i ka lënë pas shpine tmerret, por është ende një shtet që lufton për të gjetur një identitet të ri dhe për të ecur përpara.