TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Rrita Ismajli

Rrita Ismajli ka diplomuar së fundi nga Universiteti i Sussex me fokus në “Korrupsion dhe Qeverisje’’. Ka punuar në organizata të ndryshme ndërkombëtare duke përfshirë OECD në Paris në Divizionin e Europës Juglindore. Interesat e saj në hulumtim janë korrupsioni dhe iniciativat anti-korrupsion në Ballkanin Perëndimor.