TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Shpend Kursani

Shpend Kursani është hulumtues për doktoratë në Departamentin e Politikës dhe Shkencave Shoqërore në Institutin Universitar të Europës, në Firencë të Italisë.