TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Sindre Langmoen

Sindre Langmoen ka qenë redaktor në K2.0. Ai ka përfunduar studimet Bachelor për shkencat politike, psikologji, juridik dhe ekonomi nga Universiteti i Amsterdamit. Është i interesuar në fotografi dhe politikë.