TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Sindre Langmoen

Sindre Langmoen është redaktor në K2.0. Ai ka përfunduar studimet Bachelor për shkencat politike, psikologji, juridik dhe ekonomi nga Universiteti i Amsterdamit. Është i interesuar në fotografi dhe politikë.

S`fundmi | Film

Shpresë, frikë dhe gjallërim i komunitetit

Nga - 19.07.2019

Prapa perdeve të Anibar 2019.

Në thelb | Housing

Vështirësitë e rritjes së Prishtinës

Nga - 03.06.2019

Shumë ndërtime por pasiguri e lartë për banim.