TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Teuta Skenderi

Teuta Skenderi është përkthyese, mësuese dhe autore shqiptare nga Kosova e bazuar në Londër. Aktualisht është duke i hulumtuar historitë e harruara të komunitetit të saj, dhe rolin e tyre në shpëtimin e hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Blogbox | Të drejtat e njeriut

Mjeku hebre që e gjeti shtëpinë në Prizren

Nga - 27.01.2020

Burri i cili shpëtoi jetë të panumërta në Prizren.