TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Tharik Hussain

Tharik Hussain është autor, shkrimtar udhëtues dhe gazetar i specializuar në trashëgiminë dhe kulturën myslimane, veçanërisht në hemisferën perëndimore. Ai është krijuesi i shtigjeve të para të trashëgimisë myslimane të Britanisë dhe ka prodhuar radio fituese të çmimeve për BBC për xhamitë më të hershme dhe komunitetet myslimane në Amerikë. Ai është emëruar një nga Bangladeshët më frymëzues britanikë dhe është anëtar në Qendrën për Fenë dhe Trashëgiminë në Universitetin e Groningen.