TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Tia Glavočić

Tia Glavočić ka lindur në Dubrovnik, ku ka përfunduar gjimnazin. Ka diplomuar në fakultetin e shkencave politike dhe fakultet filozofik. Aktualisht e vendosur në Zagreb, ajo punon në Documenta — Center for Dealing with the Past. Interesi i saj hulumtues përqendrohet në dhunën politike dhe kulturën e kujtimit, me fokus të veçantë në Luftën e Dytë Botërore.