TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Uresa Ahmeti

Uresa Ahmeti është nga Ferizaji dhe beson se e meriton një vend në tryezë. Ajo po ashtu beson që të rinjtë meritojnë mundësi për të zhvilluar paradigma të bazuara në ndryshimet shoqërore dhe në mendimin kritik, në mënyrë që ta rikonceptojnë tërë tryezën për një të nesërme më të mirë.

Blogbox | Rinia

Lidhja përmes kompleksiteteve, prodhimi i artit përtoke

Nga - 13.08.2020

Braktisja e ngujimit për të përjetuar zhvillim dhe kreativitet.