TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Vesa Ferizi

Vesa Ferizi ndjek studimet për gjuhë dhe letërsi angleze në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Fjalët janë pasioni i saj më i madh, andaj përveç që kalon shumë kohë me libra, edhe shkruan rregullisht në blogun e saj DewBlog. Gjatë adoleshencës ka qenë aktive në komunitet përmes vullnetarizmit të formave të ndryshme, e tash do ta sfidojë veten përmes programit të mentorimit profesional.