TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vlora Rechica

Vlora Rechica është shkencëtare politike, hulumtuese dhe aktiviste. Aktualisht është duke punuar me një grup të entuziastëve nga Maqedonia për fuqizimin dhe mentorimin e grave përgjatë vendit nëpërmjet Stella Network.

Biseda | Feminizmi

Ana Vasileva: “Rajoni ka një traditë të gjatë të feminizmit [...]

Nga - 08.10.2018

Bisedë për Feminizmin në Ballkan (Pjesa 6) - Aktivistja flet për nismat feministe në Maqedoni dhe rrënjët antikapitaliste të feminizmit në Ballkan.