TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Xhenis Shehu

Xhenis Shehu studion në Universitetin Shtetëror të Shkencave Politike dhe Administrimit Publik në Bukuresht, Rumani, në nivelin master për Teorinë dhe Analizën Politike. Ajo është e interesuar rreth teorisë feministe, teorisë radikale politike dhe studimeve kulturore.

Outloud Podcast

OUTLOUD: Nevoja për rrebelimin e grave në Kosovë

Nga - 10.07.2019

Zëmerimi i grave është i rëndësishëm për progres

Blogbox | Feminizmi

Nevoja për rrebelimin e grave në Kosovë

Nga - 26.02.2019

Zemërimi i grave është i rëndësishëm për progres.