ČLANCI AUTORA/KE: Xhorxhina Bami

Džordžina (Xhorxhina) Bami je apsolventkinja na RIT-u Kosovo (A.U.K). Studirala je javnu politiku i ekonomiju, a jedan od predmeta bili su međunarodni odnosi. Jedan semestar je završila u inostranstvu preko programa Erazmus+ na Univerzitetu primenjenih nauka HAMK, Finska. Bila je učesnika Programa mentorstva za profesionalno novinarstvo u oblasti ljudskih prava, što je područje kojim želi da se bavi i ubuduće.