ČLANCI AUTORA/KE: Xhorxhina Bami

Džordžina (Xhorxhina) Bami je apsolventkinja na RIT-u Kosovo (A.U.K). Studirala je javnu politiku i ekonomiju, a jedan od predmeta bili su međunarodni odnosi. Jedan semestar je završila u inostranstvu preko programa Erazmus+ na Univerzitetu primenjenih nauka HAMK, Finska. Bila je učesnika Programa mentorstva za profesionalno novinarstvo u oblasti ljudskih prava, što je područje kojim želi da se bavi i ubuduće.

Mentorstvo | Društvo

Stariti sam

Piše , Xhorxhina Bami - 09.05.2019

K2.0 provelo je jedan dan u domu za osobe treće životne dobi u Prištini.

U detalje | Unemployment

Žene Kosova u svijetu biznisa

Piše - 17.04.2019

Mogućnosti i prepreke s kojima se susreću kosovske poduzetnice.

Mentorstvo | Art

Sedamnaest: Katalizator za promene

Piše , Besarta Breznica - 14.03.2019

Umetnost i kultura u službi promena u zajednici.

Jedan na jedan | Art

Evelin Pomerat: “Moramo se skupa sa Romima boriti protiv [...]

Piše - 20.11.2018

Direktorka pariske Medijske biblioteke Matéo Maximoff govori o romskoj umetnosti i borbi protiv diskriminacije.