TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dejan Kožul

Dejan Kožul është gazetar i cili punon për media të ndryshme në hapësirën Jugosllave (Novosti, Lupiga, FTV, etj). Për më shumë se tetë vjet ai ishte redaktor dhe prezantues për emisionin radiofonik KUPER i cili u transmetua në BH Radio, Radio Republika (Novi Sad), Radio Rojc (Pula), KLFM (Split), dhe Radio Apart (Beograd). Ai e përshkruan atë si territorin me më shumë liri dhe aftësi për të transmetuar sepse aty nuk ka tabu.