ČLANCI AUTORA/KE: Ferdi Limani

Posle studija novinarstva, Ferdi je počeo da radi za dnevne listove na Kosovu i sarađivao je sa brojnim međunarodnim novinskim agencijama. Njegov rad je doživeo vrhunac kada ga je Vlada Kosova postavila da dokumentuje deklaracije o nezavisnosti. Od 2008. godine živi u Francuskoj, a živeo je i u Istanbulu. Fotografska agencija LeJournal (Ležurnal) ga predstavlja.