TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Ferdi Limani

Pas studimeve të gazetarisë, Ferdi filloi të punojë për gazetat ditore në Kosovë dhe bashkëpunoi me agjenci të ndryshme ndërkombëtare. Puna e tij arriti kulminacion kur u ngarkua nga Qeveria e Kosovës të dokumentojë deklaratën e pavarësisë. Që nga viti 2008 jeton në Francë dhe përfaqësohet nga agjencia LeJournal.