Oznaka: Edukim

Perspektive | Edukim

Partijska okupacija Univerziteta

Piše - 21.05.2020

Treset političkih stranaka i Univerzitet koji se uvijek okreće protiv sebe.

Mentorstvo | Migracija

U domovima Albanaca/ki u Turskoj

Piše - 30.12.2019

K2.0 je posjetio albansku zajednicu u turskim gradovima.

Stipendisanje | djeca

Problemi kosovskih učenika sa vršnjačkim nasiljem: zanemareno i neprijavljeno

Piše - 10.12.2019

Manjak resursa i nizak stepen osvešćenosti doprinose tome da učenici i roditelji ne znaju šta da rade.

Perspektive | djeca

Disciplinovanje dece praćeno nasiljem

Piše - 06.12.2019

Uprkos povećanoj svesti, zlostavljanje dece i dalje je prisutno na Kosovu.

U detalje | Obrazovanje

Glavne brige ometaju obrazovne reforme

Piše - 31.10.2019

Potrebno je mnogo više kako bi se obrazovanje djece vratilo na pravi kolosjek.

Konteksti Podcast | Obrazovanje

Kontekst: Životno obrazovanje – iz inostranstva na Kosovo i obratno

Piše - 31.10.2019

Naši gosti govore o svojim iskustvima nakon završenih studija u inostranstvu i povratka u kosovske škole.

U detalje | Obrazovanje

Unapređenje stručnih škola

Piše - 31.10.2019

Priprema zavarivača/ica, kuvara/ica i krojača/ica sutrašnjice.