Tag: Edukim

Blogbox | Rinia2020

Çorientimi në karrierë i të rinjve

Nga - 27.10.2020

Kur duhet të zgjedhësh ndërmjet prirjeve dhe perspektivës për punësim.

Konteksti Podcast | Punësimi

Edukimi, Kultura dhe Tregu i Punës kundrejt Zgjedhjes së Grave

Nga - 28.06.2020

A po i zgjedhin gratë përnjëmend karrierat e tyre?

Pikëpamje | Edukim

Universiteti parti(kular)

Nga - 21.05.2020

Humusi i partive politike dhe Universiteti që i kthehet pafundësisht vetes.

Mentorimi | Migrimi

Brenda shtëpive shqiptare në Turqi

Nga - 30.12.2019

K2.0 viziton komunitetin shqiptar në qytetet turke.

Bursa | Fëmijët

I paraportuar dhe i injoruar, bullizmi përndjek nxënësit e Kosovës

Nga - 10.12.2019

Mungesa e burimeve dhe e vetëdijesimit i lë nxënësit dhe prindërit të sfilitur.

Pikëpamje | Fëmijët

Disiplinimi i fëmijëve mbetet peng i dhunës

Nga - 06.12.2019

Megjithë rritjen e vetëdijesimit, në Kosovë ende ushtrohet dhunë ndaj fëmijëve.

Në thelb | Edukim

Problemet kryesore që i dëmtojnë reformat arsimore

Nga - 31.10.2019

Kërkohet më shumë për ta vendosur në binar arsimin e fëmijëve.

Në thelb | Edukim

Qysh të edukojmë për jetë?

Nga - 31.10.2019

Mësimnxënësit dhe edukatorët e thonë fjalën e tyre.

Konteksti Podcast | Edukim

Konteksti: Edukimi për jetë – nga jashtë në Kosovë dhe anasjelltas

Nga - 31.10.2019

Të ftuarat tona i ndajnë përvojat pas studimeve jashtë vendit dhe kthimit në sistemin e arsimit në Kosovë.

Në thelb | Edukim

Bërja e shkollave profesionale funksionale

Nga - 31.10.2019

Përgatitja e saldatorëve, kuzhinierëve dhe rrobaqepësve të së nesërmes.

Më shumë