Tag: Terror

Pikëpamje | Terror

Luftimi i ekstremizmit të dhunshëm ka rrezik të dështojë

Nga - 03.11.2016

Sipas natyrës dhe përbërjes së vet, përpjekjet kundër ekstremizmit mund ta përshkallëzojnë atë që po kërkojnë ta çrrënjosin.

Blogbox | Terror

Reagim ndaj terrorit

Nga - 04.07.2016

Arsyeja pse jam e gatshme t'i shfrytëzojë mundësitë e mia.