TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Agon Rexhepi

Agon Rexhepi është student i sociologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Si aktivist për të drejtat e njeriut, përmes shkrimeve (në formë të blogut dhe të poezisë) ai synon ta ngrisë vetëdijen për çështje që lidhen me të drejtat e njeriut dhe me shtypjen e diskriminimin ndaj komuniteteve të margjinalizuara.

Blogbox | LGBTI

Vendet e Ballkanit me parada alternative të krenarisë

Nga - 27.05.2020

Mobilizimi i aktivistëve LGBTQ+ përballë sfidave që ka sjellë pandemia.