TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Alban Goranci

Alban Goranci është aktor i diplomuar në fakultetin e arteve të Universitetit të Prishtinës dhe ka studiuar komunikim masiv dhe gazetari në kolegjin AAB.

Blogbox | COVID-19

Shtrëngatë mendimesh në kohë ngujimi

Nga - 25.08.2020

Kur të duket se koha ka ngecur në vend, rri e sodit botën nga një qoshe.