TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Alban Goranci

Alban Goranci është aktor i diplomuar në fakultetin e arteve të Universitetit të Prishtinës dhe ka studiuar komunikim masiv dhe gazetari në kolegjin AAB.