TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Andrea Lorenzo Capussela

Andrea Lorenzo Capussela jetoi deri vonë në Kosovë. Ishte kreu i njësisë së ekonomisë në ICO dhe tani është komandant suprem i një grupi shumë joaktiv në Facebook të quajtur “Fiat EFAU, et EFAU fuit; deinde omnia clara sunt, eis etiam”.

Pikëpamje | Politika

Dy marrëveshje të kontestuara dhe dominimi politik i Kosovës

Nga - 08.09.2016

Andrea Capussela argumenton se marrëveshjet e Kosovës me Malin e Zi dhe Serbinë nuk janë shkaqe të jostabilitetit, por manifestim i shkaqeve reale të tij.