TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vesa Bashota

Vesa Bashota është studente e programit Fulbright në Bush School në Universitetin Texas A&M, duke ndjekur studimet postdiplomike për zhvillim kombëtar dhe politika ekonomike. Ajo ka përfunduar studimet bachelor në RIT Kosovo, ka punuar në NDI në fushën e demokracisë dhe qeverisjes, si dhe ka qenë praktikante në CSIS dhe GIZ në fushën e zhvillimit ekonomik.

Blogbox | Rinia

Shoqe nga vende të habitshme

Nga , Vesa Bashota - 12.09.2020

Si krijuan miqësi të pagjasë një shqiptare nga Kosova dhe një serbe.