TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Anyla Pula

Anyla Pula ka përfunduar studimet universitare për ekonomi dhe politika publike me fokus dytësor në marrëdhënie ndërkombëtare në Rochester Institute of Technology në New York, ShBA. Ajo ka qenë e përfshirë në projekte të hulumtimit në fushën e fuqizimit social përmes politikave publike, ekonomisë së shëndetit dhe zhvillimit ekonomik. Tani punon në ndërtimin e kapaciteteve për arsim të lartë, bashkëpunim ndërkombëtar dhe menaxhim të projekteve.