TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Bashkim Ibishi

Bashkim Ibishi është ekonomist me profesion dhe është aktivist për romët tash e shumë vjet. Aktualisht është drejtor ekzekutiv i OJQ-së Advancing Together, e cila përqendrohet në romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët e margjinalizuar në Kosovë dhe romët në Ballkanin Perëndimor dhe Evropë. Për më shumë se dy dekada ai ka punuar me disa organizata ndërkombëtare ndërqeveritare dhe joqeveritare.