TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Stephan Müller

Stephan Müller është studiues i shkencës politike. Aktualisht punon në Këshillin Qendror të Sintëve dhe Romëve të Gjermanisë me fokus te romët në Ballkanin Perëndimor. Ai ka punuar në Kosovë dhe për të në kuadër të një shumësie organizatash për më shumë se 20 vjet.