TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Bojan Blazevski

Bojan Blaževski ka kryer magjistraturën në degën e gazetarisë dhe ka punuar për më shumë se tetë vite si gazetar, duke u marrë me çështje të arkitekturës, urbanizmit dhe infrastrukturës. Në vitin 2018, ai e morri Çmimin Jean Monett për artikullin më të mirë gazetaresk, që ipet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup.

Në thelb | rajoni

Përkujtues i solidaritetit

Nga , - 09.07.2019

Bashkësia ndërkombëtare e rindërtoi Shkupin dhe Banja Llukën.

Në thelb | Shkupi

E ardhmja e (pa)sigurt e projektit megaloman ’Shkupi 2014’

Nga - 15.01.2019

A do të sjellë 2019-a ndryshime për kryeqytetin e Maqedonisë?