TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Diskriminacija

Diskriminacija (www.diskriminacija.ba) është platformë për dialog mbi të drejtat e njeriut, pozitën e minoriteteve dhe grupeve të margjinalizuara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe mbrojtjen kundër diskriminimit. Përmes rrëfimeve për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe për rastet e diskriminimit, si dhe duke paraqitur shembuj pozitivë nga e tërë Bosnja dhe Hercegovina, ata përpiqen të ndërtojnë një shoqërimë më të drejtë ku të gjithë pjesëtarët gëzojnë të drejta të barabarta.

Në thelb | diskriminim

Të bësh jetë normale në një shoqëri që të kufizon

Nga - 08.09.2020

Për personat me aftësi të kufizuara në Bosnjë, disa tema ende mbesin tabu.

Në thelb | Shëndeti mendor

Mes miteve dhe paragjykimeve për shëndetin mendor

Nga - 08.09.2020

Vazhdon stigmatizimi i personave me telashe mendore në Bosnjë e Hercegovinë.