TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Donat Sheremeti

Donat Sheremeti është student në vitin e fundit në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Aktualisht, ai është një nga pjesëmarrësit në Programin Profesional të Mentorimit të Gazetarisë në Kosovo 2.0 në fushën e qasjes në drejtësi.

Biseda | qeverisje

Mexhide Demolli-Nimani: Institucionet duhet të dënohen për [...]

Nga - 23.12.2018

Drejtorja e organizatës joqeveritare Lëvizja FOL flet për mungesën e transparencës së institucioneve dhe betejën e qytetarëve për qasje në informacion të garantuar me ligj.