TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Donat Sheremeti

Donat Sheremeti është student në vitin e fundit në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Aktualisht, ai është një nga pjesëmarrësit në Programin Profesional të Mentorimit të Gazetarisë në Kosovo 2.0 në fushën e qasjes në drejtësi.