TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Elona Elezi

Elona Elezi është diplomuar për Shkenca Komunikimi në Universitetin e Tiranës dhe prej më shumë se 15 vitesh punon si gazetare e korrespondente për media vendase e të huaja.

S`fundmi | COVID-19

Shqipëria lufton për të ndalur valën e dytë

Nga - 06.08.2020

Mungojnë kapacitetet spitalore dhe punëtorët shëndetësorë.

Në thelb | Feminizmi

Tri gra — asnjë pronë mbi vete

Nga - 09.06.2020

Grave në Shqipëri ende u mohohet e drejta për pronësi, megjithë përparimet ligjore.