TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Endrita Banjska

Endrita Banjska ka kryer studimet master për Shkenca Politike në Universitetin e Radboud në Nijmegen. Ajo momentalisht është duke punuar në fushën e ndryshimit klimatik, drejtësisë së ambientit dhe klimës.

Blogbox | Të Drejtat e Minoriteteve

Gjetja e ngjashmërive tona

Nga - 14.12.2019

Shtrohet pyetja çfarë kuptimi ka me të vërtetë toleranca.