TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Fjori Sinoruka

Fjori Sinoruka ka kryer studimet bachelors në degën e gazetarisë dhe komunikimit në Universitetin e Tiranës. Aktualisht ajo është duke kryer studimet master në degën marrëdhënie me publikun. Fjori është pjesë e Qendrës Shqiptare për Gazetari Kualitative dhe punon si gazetare në Shqipëri.