TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Isak Skenderi

Isak Skenderi është njëri nga themeluesit dhe njëherit drejtor ekzekutiv në organizatën “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve” që synon mbështetjen dhe përfshirjen e romëve, ashkalive, egjiptianëve dhe komuniteteve tjera të margjinalizuara. Ai i ka mbaruar studimet universitare në Ekonomi, si dhe në Gjuhë Angleze dhe Letërsi.

Blogbox | Të Drejtat e Minoriteteve

Si tingëllon të thuash: KURRË MË!

Nga - 06.04.2020

Është koha ta ngremë zërin kundër varfërisë dhe pabarazisë.