TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Julia Kirner

Julia Kirner është praktikante redaksionale në K2.0. Ajo është duke kryer magjistraturën në drejtimin e studimeve të paqës dhe konfliktit në Gjermani. Ajo ka kryer studimet baqellors në drejtimin e antropologjisë kulturore dhe ligjit ndërkombëtar.

Në thelb | Sporti

Lulëzimi i kulturës së alpinizmit në Kosovë

Nga - 26.05.2017

Si u bënë ecjet e së dielës, argëtimi më i pëlqyer në vend.

Në thelb | Të drejtat e njeriut

Komuniteti i Down Sindrom ngrit zërin

Nga - 14.04.2017

Në mungesë të diagnostifikimeve, vendeve të punës dhe kujdesit shëndetësor.

S`fundmi | Bisedë e Shkurtë

Çka e pret tash sportin në Kosovë?

Nga - 22.03.2017

Epoka e pas njohjeve të sportit diskutohet në bisedën e shkurtër të K2.0.