TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Kristina Božič

Kristina Božič është gazetare nga Sllovenia.

Në thelb | BE

Thirrjet për ndihmë nga Shtegu Ballkanik

Nga - 31.08.2020

Qasja në azil mbetet problem në Slloveni.