TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ljupko Mišeljić

Ljupko Mišeljić u lind në 1996 në Trebinje, Bosnje & Hercegovinë. Ai ka punuar si gazetar prej vitit 2012, duke raportuar kryesisht për kulturën, politikën, drejtësinë tranzicionale dhe të drejtat e njeriut.