TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Rron Gjinovci

Rron Gjinovci është drejtor ekzekutiv i Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) dhe ka histori të aktivizmit në shoqërinë civile të Kosovës.