TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Rron Gjinovci

Rron Gjinovci është drejtor ekzekutiv i Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) dhe ka histori të aktivizmit në shoqërinë civile të Kosovës.

Pikëpamje | Arsimi

Ndihmoni arsimin në Kosovë

Nga - 30.01.2019

Kritikat e fundit ndaj Agjencisë së Kosovës për Akreditim janë të gabuara dhe të pabaza.