TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Svetla Baeva

Svetla Baeva është drejtore e fushatave në Fine Acts, një platformë globale që lidh ndërmjetvete të drejtat e njeriut dhe artin. Ajo është një aktiviste për të drejtat e njeriut dhe ka punuar në një gamë të gjerë çështjesh gjatë 10 viteve të fundit në lidhje me të drejtat e grave, LGBTI, refugjatët, të drejtat e minoriteteve dhe të fëmijëve në Bullgari. Svetla është e diplomuar në Universitetin Vrije të Amsterdamit dhe akademike ka qenë studiuese në praktikimin e fushatave të avokimit dhe mobilizimit të njerëzve në Fulbright 2018.

Pikëpamje | Të drejtat e njeriut

‘E kisha një shtëpi në Rrugën Gradinite’

Nga - 07.10.2019

Komuniteti rom po e përdor artin për të luftuar për shtëpitë e tyre të rrënuara.