Oznaka: Program za profesionalnu obuku i instruktažu novinara

Mentorstvo | Migracija

Korak po korak ka odlasku

Piše - 30.12.2019

Građani/ke Kosova uče njemački pripremajući se da napuste svoju zemlju.

Mentorstvo | Migracija

U domovima Albanaca/ki u Turskoj

Piše - 30.12.2019

K2.0 je posjetio albansku zajednicu u turskim gradovima.

Mentorstvo | Devedesete

Devojčice koje su sanjale o obrazovanju i bračni par koji je te snove ostvario

Piše - 30.12.2019

Bračni par Bućinca (Buçinca) pritekao je upomoć devojčicama na kosovskim selima koje su bile primoravane da devedesetih godina napuste školu.

Mentorstvo | Economy

Festivali nude više od puke kulture

Piše - 30.12.2019

Festivali nisu samo za zabavu.

Jedan na jedan | Ljudska Prava

Hiljmi Jašari: Problemi građana i građanki Kosova su proizvod disfunkcionalnog sistema

Piše - 26.12.2019

Ombudsmen Hiljmi Jašari (Hilmi Jashari) govori o izazovima na koje građani i građanke nailaze u odnosima sa državnim organima.