TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fitim Salihu

Fitim Salihu është gazetar i stafit të K2.0, i cili shkruan kryesisht për politikë dhe qeverisje. Fitimi ka kryer studimet për shkencat politike në Universitetin e Prishtinës.