TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Dario Hajrić

Dario Hajrić  shkruan opinione dhe analiza për tema që kanë të bëjnë me pushtetin shoqëror, dhunën, klasën politike dhe median. Ai bashkëpunon me Deutsche Welle dhe portalin Remarker.