TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Branka Mrkić-Radević

Branka Mrkić-Radević është gazetare në revistën Žurnal në Sarajevë. Më herët ka punuar në platforma të ndryshme mediale. Filmi i saj dokumentar Povratak (2015) fitoi çmimin e BE-së për gazetari hulumtuese.