TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Faruk Šehić

Faruk Shehiq është shkrimtar i lindur në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ). Gjatë luftës, ai ishte anëtar i Ushtrisë së Bosnjës e Hercegovinës, kur edhe u plagos rëndë. Kritikët letrarë e shohin si zërin e të ashtuquajturës gjenenerata e shtypur X. Veprat e tij janë botuar në shumë gjuhë. Ai jeton në Sarajevë.