TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Jonny Wrate

Jonny Wrate është shkrimtar dhe hulumtues që merret me filma dokumentar, i bazuar në Sarajevë.