TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Mehdi Sejdiu

Mehdi Sejdiu është hulumtues në Kosovë dhe Gjermani. Ai studion shkenca politike ne Universitetin e Heidelbergut.