TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Nerina Guri

Nerina Guri ka qenë e angazhuar si gazetare e stafit në K2.0, e cila mbuloi kryesisht fushën e kulturës. Nerina ka kryer studimet master për Gjini, Zhvillim dhe Globalizim në London School of Economics and Political Science në Mbretërinë e Bashkuar.