TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Rina Kika

Rina Kika është avokate dhe hulumtuese e të drejtave të njeriut. Ajo përfaqëson raste të gjyqësisë strategjike për të drejtat e njeriut në Kosovë dhe së fundi ka punuar në Amnesty International si Fellow. Ka studiuar juridik në Universitetin Duke dhe në Universitetin e Cyrihut.