TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Skender Sopa

Skender Sopa Ka përfunduar studimet në degën e Psikologjisë dhe më pas ka marrë gradën master në Psikologji Klinike dhe Shëndet, në Universitetin e Prishtinës. Ndër arsyet pse ka aplikuar për Programin e Mentorimit  është se pret që të marrë eksperiencë dhe njohuri që të realizojë hulumtime gazetareske.

Mentorimi | LGBTI

[...]

Nga - 30.12.2019

Komuniteti LGBTI përballet me vështirësi për të pranuar shërbime të shëndetit mendor.

Biseda | Shëndeti mendor

Bind Skeja: Stigma mbetet frenuesi kryesor që s’i lë njerëzit [...]

Nga - 25.12.2019

Themeluesi i “Linjës së Jetës” flet për shëndetin mendor, vetëvrasjen, rolin që mund ta luajë shoqëria dhe projektin e tij për të ndihmuar personat në krizë.

Mentorimi | Zgjedhje

Zgjidhja nuk është te zgjedhjet

Nga - 04.10.2019

Kosovës i nevojitet një projekt kolektiv shoqëror