Konteksti Podcast | Femicid

Mediat dhe dhuna me bazë gjinore

Nga - 27.03.2021

Cili është roli i medias në parandalimin e dhunës në baza gjinore?

Sebahate Morina është viktima e fundit e femicidit në Kosovë. Vrasja e saj më 14 mars 

shkaktoi zemërim të madh ndër aktivistët për të drejtat e grave, të cilët pohuan që marrja e jetës së 42-vjeçares nuk është incident e as veprim i izoluar, por kulmim i dhunës sistematike ndaj vajzave dhe grave në Kosovë. 

Aktivistet feministe dhe organizatat për të drejtat e grave vazhdimisht theksojnë se dhuna ndaj grave është problem i gjithë shoqërisë, dhe duhet të trajtohet si një pandemi globale. Në këtë kontekst, mediat janë faktorë vendimtarë në formësimin dhe ndërgjegjësimin e përgjithshëm të shoqërisë për dhunën me bazë gjinore me mënyrën se si raportojnë për dhunën dhe si i përdorin gjuhën dhe rrëfimet. 

Mediat zakonisht raportojnë — si në rastin e Sebahates — që institucionet nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim shtesë për t’i siguruar asaj mbrojtje dhe siguri. Por sa është e mjaftueshme kjo? A mund të kenë mediat ndonjë ndikim më të madh nëse kultura e mizogjinisë zë vend më të madh në mbulimin ditor e javor, bëhet pjesë e ballinave të portaleve gjatë ditës, merr hapësirë në debatet në orët e mbrëmjes, dhe bëhet titull kryesor në lajmet kryesore në televizionet nacionale? Sa mund të ketë media ndikim që të drejtat e grave dhe dhuna me bazë gjinore të bëhen pjesë e diskutimit publik dhe nacional dhe gjuhës politike?

Për të mësuar më shumë rreth kësaj dhe më shumë, dëgjoni episodin e fundit të Kontekstit të moderuar nga redaktorja jonë kontribuese Dafina Halili. Për të analizuar më thellësisht përmbajtjen e mediave kosovare dhe potencialin e  madh që e kanë për të ndihmuar luftën për të drejtat e grave, kemi biseduar me Adelina Berishën, aktiviste feministe nga Rrjeti i Grave të Kosovës, dhe Leonida Molliqajn, kryeredaktore e platformës feministe QIKA — Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion.K

Autore: Dafina Halili / K2.0

Të ftuara: Adelina Berisha, menaxhere programi në Rrjetin e Grave të Kosovës dhe Leonida Molliqaj, kryeredaktore e platformës feministe QIKA — Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion

Miksimi i zërit: Studio 11

Imazhi i ballinës: K2.0

Produksioni: Dibran Sejdiu / K2.0

 

Ky podkast është realizuar me mbështetjen e National Endowment for Democracy (NED). Pikëpamjet e shprehura në të nuk përfaqësojnë ato të NED.