E kaluara, tani

Thellimi në të kaluarën, për të tashmen dhe të ardhmen