Në thelb | Politika

Armë zjarri gjithandej

Nga - 24.07.2018

Çfarë po ndërmerret për t’i larguar armët nga duart e qytetarëve?

Luftërat në Ballkan kanë shpërndarë një numër të madh të armëve nëpër duart e qytetarëve.

Në Kosovë, besohet të jenë rreth 260,000 armë ilegale. Edhe pse përgjatë 18 viteve, policia ka konfiskuar vazhdimisht armë ilegale dhe që në vitin 2010 ekziston Ligji për Armë, që rregullon se kur dhe kush mund të ketë në posedim armë të zjarrit, pronësia dhe përdorimi i armëve ilegale vazhdon. Shpesh me pasoja fatale.

K2.0 analizon problematikën e armëve të zjarrit, përdorimin e tyre ilegal, fushatat dhe veprimet e institucioneve karshi kësaj dukurie të rrezikshme për jetën e qytetarëve.K

Realizuar nga:

Hulumtimet dhe teksti: Ngadhnjim Avdyli

Raportim shtesë: Halim Kafexholli

Redaktore e tekstit: Cristina Mari

Redaktore e gjuhës: Leurina Mehmeti

Narrator: Rinor Nuhiu

Muzika: Liburn Jupolli

Drejtuar dhe edituar nga Matthieu Jouffre

Prodhimi: K2.0

Burimet:

Handgun Ownership and Armed Violence in the Western Balkans, Small Arms Survey (2014)

Divizioni për Armë, Municion dhe Eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme

Policia e Kosovës.

Foto kryesore: Screenshot nga video.